top of page

Emotional Freedom Techniques (EFT)

Met EFT kunnen we eenvoudig en veilig op zoek gaan naar wat jouw lichaam je wil vertellen met jouw klacht(en). Dit kan zéér divers zijn. Mogelijk heb je iets meegemaakt dat je niet goed verwerkt krijgt: een ziekte, een overlijden, een relatiebreuk, ...? Ben je slachtoffer geweest van een misdrijf of ongeval?

 

Misschien heb je in je jeugd of kindertijd negatieve ervaringen gehad? Had je bijvoorbeeld last van faalangst?

Werd je gepest of genegeerd?

Was het vaak niet goed genoeg voor je ouder(s)?

Leefde je in een gezin met een zieke/gehandicapte of afwezige ouder? of met ouders die vaak ruzie maakten?

compilatie trauma def 20200516.JPG

Het zou ook kunnen dat je iets hebt meegemaakt in de baarmoeder of babytijd waarvan je je niets herinnert, maar dat in je lichaam onbewust nog doorwerkt. Denk bijv. aan een ziekenhuisopname of verblijf in de couveuse, waardoor je je afgesneden hebt gevoeld. Of misschien was je deel van een tweeling in de baarmoeder (vanishing twin / twin survivor) of niet helemaal gewenst?

 

Met EFT kunnen we op jouw tempo terugkeren naar de oorspronkelijke ervaring, tot in je babytijd of verblijf in de baarmoeder. Je hoeft je nu niks te herinneren, hoe vreemd dit misschien voor jou ook klinkt.  EFT kan de toen opgeslagen emoties naar boven halen en helen.  

eft

Hoe werkt EFT concreet?

Terwijl jij je concentreert op je fysieke of psychische pijn, tik ik zachtjes met enkele vingertoppen op specifieke punten op je hoofd (zie foto), je sleutelbeen en je hand.

Dit zijn meridiaanpunten uit de oosterse geneeskunde. Vandaar dat we EFT ook ‘emotionele acupunctuur’ noemen of 'tapping'.

Voelt het niet goed voor jou dat ik bij jou op deze punten tik, dan kan ik je dit meteen aanleren waardoor jij op jezelf tikt. Het is verrassend makkelijk aan te leren. Zo kan je het ook zelf thuis toepassen. 

Wil je graag een wetenschappelijke duiding waarom EFT zo effectief is, dan kan je kijken naar dit leerrijk interview met Dr. Bruce Lipton, celbioloog en oud-docent aan de Wiscinson universiteit (mijn excuses dat er geen NL ondertiteling is). 

EFT tapping points def 20200524.JPG

Dr. Lipton beschrijft hoe negatieve gedachten en emoties ons ziek kunnen maken en waarom positieve gedachten alleen vaak onvoldoende zijn om veranderingen te bewerkstelligen. Ons onderbewustzijn bedient met name voor 95% van de tijd ons levensstuur. Als daar ‘negatieve programma’s’ lopen, dan mag je nog zo je best doen, de kans is klein dat je het gekeerd krijgt. Met EFT kunnen we verkennen of en welke onderbewuste programma's er mogelijk in jouw lichaam nog lopen. Vervolgens zorgt EFT voor een soort opkuis van deze programma’s. 

Wil je graag nog meer weten? Klik hier voor een interessant artikel uit Psychologies Magazine.

Wil je meer weten over onderzoeksresultaten omtrent EFT?

matrix
moeder kind dreamcatcher.jpg

Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting, ontwikkeld door Carl Dawson, combineert de kracht en diepgang van EFT met een vorm van ‘inner child work’ en met de meest recente inzichten uit traumaonderzoek. Het is vooral zeer helpend bij trauma in de kinder-, baby- en prenatale tijd. 

Wil je graag meer weten over Matrix Reimprinting?

(Familie-)opstellingen

"Door middel van een opstelling krijgt de familieziel een duw in de goede richting." 

Bert Hellinger is de grondlegger van deze krachtige techniek. We zijn allen deel van een groot familiesysteem. Thema’s waar jij als individu mee worstelt, vinden vaak hun oorsprong in de familie waarin je bent opgegroeid. Mogelijk draag je onverwerkte emotionele ladingen mee die reeds van generatie op generatie (onbewust) werden doorgegeven. Een opstelling kan dit zichtbaar maken en helen, waardoor ook jouw (klein)kinderen niet langer worden belast.

We kunnen individueel een opstelling doen, in de therapiekamer met bijv. duplo-poppetjes of in de natuur of je kan deelnemen aan een groepsaanbod. 

Wil je graag meer weten over deze bijzondere techniek?

Klik hier voor een zeer interessant artikel, verschenen in Agora.

heal your family.png
opstellingen
contextueel

Contextuele therapie 

stenen loyaliteit.JPG

"Het fundament is een relatie in evenwicht."

De contextuele therapie werd ontwikkeld door de psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy. Hij koos voor de term ‘context’ om de verbondenheid aan te geven die elke persoon heeft in zijn/haar familiesysteem én doorheen generaties uit verleden en toekomst. Ik, opgeleid als contextueel therapeute, houd dit intergenerationele netwerk voortdurend in het oog, waardoor ik steeds ook de belangen van afwezigen en van komende generaties in rekening neem.

Volgens Nagy weet ieder mens ten diepste dat hij/zij aangewezen is op de ander en omgekeerd. Centraal staat de rechtvaardigheid van de relatie. Deze rechtvaardigheid wordt bepaald door de balans tussen geven en nemen.

Is de balans in evenwicht, geeft de persoon evenveel dan wat hij/zij ontvangt, dan spreken we van een betrouwbare relatie. Geeft of ontvangt daarentegen de één veel meer dan de ander, dan is deze relatie onbetrouwbaar, wat (mede) oorzaak kan zijn van jouw klachten.  

De onderschatte impact van loyaliteit. 

"Ik voel me leeggegeven" of "ik heb snel een schuldgevoel als ik neen zeg" of "mijn (hulpbehoevende) vader/moeder vergt veel van mij en mijn zus/broer doet zo weinig" zijn uitspraken die ik in mijn therapiekamer vaak hoor.

De band tussen ouders en kinderen is onverbreekbaar. Nooit houdt men op moeder of vader van dat kind te zijn en nooit houdt men op zoon of dochter van die (biologische) ouders te zijn. Ook al is iemand overleden, heb je reeds vele jaren geen contact meer of ben je bijvoorbeeld na de geboorte geadopteerd. Dit noemen we verticale of existentiële loyaliteit. Het is er altijd en zal er altijd zijn. Het behoort tot jouw existentie. 

duplo 20200517.jpg

Vervolgens gaan we relaties aan met anderen, vaak eerst met broers/zussen/vrienden, later met o.a. je partner. Hier spreken we van verworven of horizontale loyaliteit.

In ieders leven zullen regelmatig horizontale met verticale loyaliteiten snijden. Dit kan aanleiding geven tot pittige conflicten. Bovendien kan het verbreken, vermijden of ontkennen van bepaalde loyaliteitsbanden leiden tot (grote) ontevredenheid en op termijn zeker ook tot fysieke/psychische klachten. 

De contextuele therapie biedt diverse mogelijkheden om deze loyaliteitsconflicten op te lossen, ook wanneer een letterlijk herstel van de relatie niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betrokkene overleden is.

bottom of page